PROJEKT: Acacia-Products.com

Prezentačná webová stránka vytvorená prostredníctvom jednoduchého editoru na tvorbu webových stránok uKit. Editor je iba v anglickom jazyku a ide o čisto vizuálny editor s jednoduchými možnosťami na tvorbu webových stránok. Za prevádzku webovej stránky cez uKit sa platí pravidelný mesačný alebo ročný poplatok.