PROJEKT: BaitBoatPods.com

Realizácia internetového obchodu pomocou redakčného systému WordPress a WooCommerce. Obchod zameraný na maximálnu jednoduchosť dizajnu bez grafických prvkov s primárnym zameraním na zobrazenie duálnej meny (EUR + GBP) a variabilných produktov. Realizácia pomocou témy Citadela od AitThemes a použitím základného editora Gutenberg