PROJEKT: CarovneCesko.cz

Webová stránka vytvorená prostredníctvom redakčného systému WordPress a témy Divi. Dizajn navrhnutý na mieru grafickým dizajnérom a aplikovaný na stránku prostredníctvom editoru Divi a viacerých úprav na mieru cez HTML a CSS. Implementovanie špeciálneho kontaktného formuláru s možnosťou nahrávania fotografii do knižnej edície, archivovaním fotografii na server a generovaním súhlasu s licenčnou zmluvou pri nahratí fotografii. Identická kópia webovej stránky Čarovné Slovensko v českej jazykovej mutácii. Rok realizácie 2020.