Projekt:

ChataKabo.sk

Jednoduchá prezentačná webová stránka pre horskú chatu vytvorená cez aplikáciu Mobirise. Riešenie zvolené na základe potreby vytvoriť stránku, ktorá nebude vyžadovať žiadnu údržbu ani aktualizácie.