Projekt:

DobryKraj.sk

Rozdeľovacia webová stránka vytvorená prostredníctvom redakčného systému WordPress a témy Divi s dizajnom na mieru podľa dodaného grafického návrhu. Do projektu spadá aj vytvorenie jednotlivých podstránok, na ktoré táto rozdeľovacia webová stránka smeruje. Pre všetky webové stránky bolo prijaté riešenie na mieru podľa dodaného grafického návrhu.