PROJEKT: Gitariada.sk

Prezentačný web festivalu Gitariáda vytvorený pomocou redakčného systému WordPress a témy Divi. Implementovaný registračný formulár pre účastníkov festivalu s ukladaním jednotlivých registrácii do databázy