PROJEKT: JSS.sk

Realizácia webovej stránky pre súkromnú strednú školu, ktorá spočívala v prerobení celého webu zo statického systému do WordPress s možnosťou, aby si klient vedel samostatne upravovať všetky časti webu. Pôvodný systém nemal administráciu. Dizajn na želanie klienta ostal zachovaný a bol prerobený podľa pôvodnej predlohy.