PROJEKT: MTCarsNitra.sk

Realizácia jednoduchej prezentačnej webovej stránke pre požičovňu automobilov. Zameranie predovšetkým na vyobrazenie ponuky automobilov s možnosťou objednania auta online. Realizované v dvoch jazykových mutáciách.