PROJEKT: RentniSi.sk

Webová stránka – portál zameraný na požičiavanie rôznych vecí. Základným kameňom portálu je téma DirectoryPRO a WordPress. Zabezpečená spoplatnená registrácia používateľov pomocou systému PayPal a uverejňovanie inzerátov v rôznych kategóriách s rôznymi právomocami.