PROJEKT: SlovenskozNeba.sk

Webová stránka realizovaná prostredníctvom redakčného systému WordPress a témy Divi podľa dodaného grafického dizajnu. Implementované viaceré funkcie na mieru – špeciálny formulár na získavanie fotografii od autorov s ukladaním fotografii na server a automatickým generovaním podkladov pre licenčné zmluvy. Vložený e-shop Ecwid s výpisom kategórii, ktoré sa týkajú uvedenej stránky. Implementovaná funkcia na prehliadanie online fotomáp.