PROJEKT: Urtuk.com

Prenesenie webovej stránky z iného systému na WordPress. Realizované prostredníctvom témy Divi v rovnakom vizuále ako pôvodná stránka.